Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Lad tvivlen komme barnet til gode

Nogle gange kan du se med det blotte øje, at der er grund til bekymring. Beskidt tøj. Tom madkasse. Eller et barn, der ikke taler med de andre børn. Andre gange er det din intuition, der fortæller dig, at du skal holde særligt øje med et barn.

DET ER FAGLIGT AT TVIVLE

Når du bliver bekymret og fornemmer, at et barn eller barnets familie har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du skal også underrette kommunen, selvom du er i tvivl. Inden du underretter, kan det være en god idé at dele din bekymring med dine kollegaer og måske barnets familie.

FORHOLDET TIL FORÆLDRENE

Det kan være en god idé at inddrage forældrene, så snart (og hvis) det giver mening. Vær opmærksom på, at mange forældre tror, at en underretning betyder, at barnet bliver tvangsfjernet. Det kan ske i grove sager, men langt de fleste underretninger resulterer i hjælpeforanstaltninger i hjemmet, så barnet kan være sammen med mor og far.


Som fagperson møder du mange børn på din vej. Nogle af dem har ekstra brug for hjælp og opmærksomhed.

Del din bekymring nu

Som fagperson med børnekontakt har du pligt til underrette kommunen, hvis du oplever, at et barn viser tegn på mistrivsel. Også når du er i tvivl.

Læs mere om underretninger her.

Hvordan håndterer i tvivl?

Du og dine kollegaer kan bruge dilemmaspillet til at afklare jeres retningslinjer i forhold til underretninger– eller bruge spillet til at skabe nogen, hvis I endnu ikke har det. Så er I bedre rustet til at handle, hvis et barn får brug for hjælp. Dilemmaspillet tager en halv times tid og kan for eksempel bruges i forlængelse af et personalemøde. Hent det er.