Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Hvornår

Du skal underrette, når du har en bekymring. Hvis du oplever et barn eller en ung med ændret kropssprog, afvigende adfærd, fysiske mærker eller markante humørsvingninger, så del din bekymring med en kollega, og lad tvivlen komme barnet til gode. Som fagperson har du pligt til at underrette, hvis du får kendskab til eller antager, at et barn har behov for hjælp.

TEGN OG SIGNALER

Nogle tegn på mistrivsel er synlige. Det kan være fysiske mærker, en tom madkasse, urent tøj, afvigende adfærd, påvirkede eller fraværende forældre. Andre tegn er sværere at få øje på. Det kan være et barn, der trækker sig ind i sig selv, bliver asocial eller spiser mindre og mindre. Det kan også være, at barnet knytter sig ekstremt nært til en voksen eller påtager sig unaturligt meget ansvar.

TAL MED DIN LEDER ELLER EN KOLLEGA

Der findes ingen egentlig tjekliste for hvilke tegn og signaler, der bør føre til en underretning, men du skal reagere, hvis du har en formodning om, at noget er galt. Følg din faglige intuition, og tag signalerne alvorligt. Del din bekymring med en kollega eller din leder.

Del din bekymring med kommunen
Føler du, at der er grund til bekymring for et barn? Så underret kommunen med det samme.

Bedre børneliv i hjemmet

En underretning kan være den hjælp nogle familier har brug for. En underretning kan resultere i konkrete foranstaltninger, som forbedrer børnelivet i hjemmet. Det kan for eksempel være en rådgivende familiesamtale, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi. Faktisk er det langt de færreste underretninger, der ender med en foranstaltning uden for hjemmet.