Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Hvordan

Du skal underrette kommunen om det, du oplever – enten pr. brev, telefon, ved personligt fremmøde eller via mail. I underretningen må du gerne være konkret og beskrive, hvad du ved, og hvad du antager – selvfølgelig afhængigt af hvor godt du kender barnet. Du må meget gerne inddrage de problemstillinger, der vedrører barnets udvikling, adfærd og trivsel. Herefter behandler kommunen sagen. Der er ingen formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud, men du kan med fordel inddrage ’hvem’, ’hvorfor’ og ’hvad’.

VÆR KONKRET

Hvem drejer underretningen sig om? Fortæl enten barnets fulde navn, CPR-nummer eller adresse. Beskriv også gerne, hvad din relation til barnet er, og hvor længe du har kendt barnet.

Hvorfor underretter du? Beskriv det, du har iagttaget, som bekymrer dig. Jo mere konkret du kan blive, jo bedre.

Hvad er der allerede gjort? Fortæl, hvordan du og dine kollegaer har håndteret bekymringen indtil videre. Har du kendskab til igangværende tiltag over for barnet, så beskriv dem.

TÆT KONTAKT HELE VEJEN

Det gavner forløbet, hvis du oplyser dit navn. Dels kan det være til gavn for sagsbehandlingen. Men vigtigst af alt kan det være til gavn for barnet og for det videre samarbejde med barnet og barnets familie. Forældrene får tillige mulighed for at indgå i en dialog med dig om dine observationer. Når du opgiver dit navn, får du også oplyst, hvorvidt underretningen fører til en indsats. Det er dog også muligt at underrette anonymt.

Underret kommunen og forældre ved tvivl
Del gerne din bekymring for et barn med forældrene, så snart og hvis det kan gavne forløbet. Forældreansvar og god forældredialog er uvurderlige elementer i et godt underretningsforløb.

Hvad gør kommunen?

Når du har underrettet kommunen, undersøger kommunen indhold og omfang af din underretning inden for 24 timer for at afklare, om der skal iværksættes akut hjælp til barnet eller familien. Som fagperson med børnekontakt bliver du senere automatisk orienteret om, hvorvidt der bliver iværksat en undersøgelse eller en anden foranstaltning.