Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

En underretning er udtryk for omsorg

En underretning kan være den lille ting, der gør den store forskel. En underretning er helt konkret en besked til kommunen givet videre pr. brev, telefon, ved personligt fremmøde eller via mail. Beskeden har til formål at informere kommunen om, at et barn eller en ung, som du kender gennem dit professionelle virke, måske har behov for hjælp.

EN UNDERRETNING KAN FØRE TIL MANGE FORMER FOR HJÆLP

En underretning kan resultere i en række konkrete foranstaltninger, som kan forbedre børnelivet i hjemmet. Det kan for eksempel være i form af rådgivende familiesamtaler, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi. Langt de fleste underretninger ender med en løsning i hjemmet.

SKAL JEG VÆRE SIKKER?

Du behøver ikke at have kendskab til noget helt konkret. Du skal ikke kunne bevise, hvorfor du mener, der er et barn eller en ung, der mistrives. Det er nok, at din intuition fortæller dig, at der er grund til bekymring.

NU BLIVER DU AUTOMATISK ORIENTERET OM FORLØBET

Som fagperson med børnekontakt bliver du nu af kommunen automatisk informeret om, hvorvidt din underretning fører til en indsats. Du vil således blive orienteret om, hvorvidt der bliver iværksat en undersøgelse eller en anden foranstaltning.

En underretning er udtryk for omsorg
En underretning er en besked til kommunen om, at der måske er grund til bekymring for et barn eller en ung.

Kommunen vurderer din underretning inden for 24 timer

Kommunen skal senest 24 timer efter modtagelse af en underretning vurdere, om der er grundlag for at handle akut. Hvis der er et øjeblikkeligt behov, vil hjælpen blive iværksat med det samme. Hvis ikke vil kommunen ved almindelig sagsbehandling undersøge, om der er brug for hjælp til barnet og familien.