Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Skal jeg være sikker på, at et barn har brug for hjælp, før jeg underretter?

FAQ Section
Du behøver ikke at have kendskab til noget helt konkret. Du skal ikke kunne bevise, hvorfor du mener, der er et barn eller en ung, der mistrives. Det er nok, at din intuition fortæller dig, at der er grund til bekymring.