Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Skal jeg informere forældrene, før jeg underretter?

FAQ Section
Nej, som fagperson har du skærpet underretningspligt, men det kan være en god idé at have en kultur for at tale om bekymring, tvivl og underretninger på din arbejdsplads.