Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Lad tvivlen komme barnet til gode

Når du bliver bekymret og fornemmer, at et barn eller barnets familie har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du skal også underrette kommunen, selvom du er i tvivl. Inden du underretter, kan det være en god idé at dele din bekymring med dine kollegaer og måske barnets familie.

DET ER FAGLIGT AT TVIVLE

Når du bliver bekymret og fornemmer, at et barn eller barnets familie har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du skal også underrette kommunen, selvom du måske er i tvivl. Inden du underretter, kan det være en god idé at dele din bekymring med dine kollegaer og måske barnets familie.

FORHOLDET TIL FORÆLDRENE

Det kan være en god idé at inddrage forældrene, så snart (og hvis) det giver mening. Vær opmærksom på, at mange forældre tror, at en underretning betyder, at barnet bliver tvangsfjernet. Det kan ske i grove sager, men langt de fleste underretninger resulterer i hjælpeforanstaltninger i hjemmet, så barnet kan være sammen med mor og far. I forbindelse med kampagnen, er der udviklet en forældre-flyer, der forklarer, hvad en underretning er. Flyeren kan være med til at skabe god dialog og øget forældretryghed ved den første forældresamtale. Hent den her.

Er du bekymret for et barns trivsel
Som fagperson møder du mange børn på din vej. Nogle af dem kan have ekstra brug for hjælp og opmærksomhed.

Lovregler med mening

Du har pligt til at handle, selvom du måske er i tvivl. Kommunen tager efterfølgende hånd om underretningen. Læs mere om de konkrete lovregler, der hjælper børn og deres familier her.