Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Hvornår

Som perifer voksen kan det være vanskeligt at vurdere , om der reelt er grund til bekymring. Livet er nogle gange en svær størrelse, og de fleste voksne har oplevet perioder, hvor det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Tag din egen bekymring seriøs, og lad det være op til kommunen at vurdere, om der skal iværksættes hjælp eller ej.

TEGN OG SIGNALER

Der findes ingen egentlig tjekliste for hvilke tegn og signaler, der bør føre til en underretning. Det kan være fysiske mærker, urent tøj eller afvigende adfærd. Det kan også være temperamentsfulde forældre eller forældre, der optræder påvirkede eller er fraværende.

Bekymring for et barn - underet med et samme
Føler du, at der er grund til bekymring for et barn? Så underret kommunen med det samme.

Bedre børneliv i hjemmet

En underretning kan være den hjælp, nogle familier har brug for. En underretning kan resultere i konkrete foranstaltninger, som forbedrer børnelivet i hjemmet. Det kan for eksempel være en rådgivende familiesamtale, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi. Faktisk er det langt de færreste underretninger, der ender med en foranstaltning uden for hjemmet.