Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Hvordan

Du skal underrette kommunen om det, du oplever – enten via telefon, mail, brev eller ved personligt fremmøde. I underretningen bør du være konkret og beskrive, hvad du ved, og hvad du antager – selvfølgelig afhængigt af hvor godt du kender barnet. Du kan inddrage de problemstillinger, der vedrører barnets udvikling, adfærd og trivsel. Herefter behandler kommunen sagen. Der er ingen formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud, men du kan med fordel inddrage ’hvem’, ’hvorfor’ og ’hvad’.

VÆR KONKRET

Hvem drejer underretningen sig om? Fortæl enten barnets fulde navn, CPR-nummer eller adresse. Beskriv også gerne, hvad din relation til barnet er, og hvor længe du har kendt barnet.

Hvorfor underretter du? Beskriv det, du har iagttaget, som bekymrer dig. Jo mere konkret du kan blive, jo bedre.

Hvad oplever du? Fortæl, hvad det er, der bekymrer dig.

ANONYM UNDERRETNING ER EN MULIGHED

I nogle situationer vil det være et barn fra den nærmeste familie eller den nærmeste omgangskreds, du er bekymret for. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at stå frem med navn. Det kan også være, du af andre årsager ikke ønsker at oplyse, hvem du er. Derfor er det muligt at underrette både kommunen og Ankestyrelsen anonymt.

Kommunen kan hjælpe med at underrette
Du kan underrette anonymt, hvis du ønsker det. Men det gavner det konkrete sagsforløb, hvis du fortæller, hvem du er, og hvordan du kender barnet.

Vil du underrette nu?

Helt konkret underretter du ved at kontakte din kommune pr. brev, telefon, ved personligt fremmøde eller via mail.