Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Hvad sker der?

En rettidig underretning kan give forældrene mere overskud, mens problemerne stadigvæk er små. Familieterapi kan fx være en hjælp til at få styr på tankerne i et hjem, der måske er præget af skilsmisse eller økonomisk krise. En rådgivende familiesamtale kan få et ungt forældrepar til at stoppe med et misbrug i tide. Lektiehjælp, støtteperson eller en helt tredje hjælpeforanstaltning kan også forbedre børnelivet i hjemmet.

STABIL VOKSENKONTAKT

Det er langt de færreste underretninger, der ender med tvangsanbringelse. Målet er at etablere målrettet hjælp i hjemmet, så barnet kan få et godt liv sammen med mor og far.

Ender ikke altid med tvangsfjernelse
Når kommunen har modtaget en underretning, vurderer de den inden for 24 timer, og der reageres med det samme, hvis det skønnes nødvendigt.

Reagerer kommunen ikke?

Reagerer kommunen ikke, eller vurderer du, at den igangsatte foranstaltning ikke er tilstrækkelig, så har du mulighed for at underrette Ankestyrelsen, som så vurderer, om kommunen gør det nødvendige.