Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Få hjælp fra kommunen til at underrette


Underret kommunen

Nogle gange kommer hjælpen uventet fra. Måske kommer den fra dig? For hvis du kender et barn, der mistrives eller lever i en familie i ubalance, så kan du gøre en forskel. Herunder ser du forløbet fra underretning til konkret hjælp for det enkelte barn. Børn er forskellige, og livet leves forskelligt, så betragt det alene som en rettesnor. Hver enkel underretning behandles individuelt og med udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie.

Hvornår?

Du skal underrette, når du bekymrer dig om et barn – uanset om din bekymring er baseret på fakta eller fornemmelser.

Hvordan?

En underretning er helt konkret en besked til kommunen om, at du er bekymret for et barn, du kender. Du kan underrette anonymt.

Hvad sker der?

Kommunen skal senest 24 timer efter modtagelse af en underretning vurdere, om der er grundlag for at handle akut. Hvis ikke vil kommunen ved almindelig sagsbehandling undersøge, om der er behov for anden hjælp til barnet og familien.

UNDERRETNING – TRIN FOR TRIN

Sådan kan processen se ud fra underretning til hjælp i hjemmet.

Vær opmærksom på børns trivsel

Hvis du er bekymret for et barn, så observér barnets adfærd og notér eventuelt det, du oplever – fx hvis barnets adfærd er afvigende. Det samme gælder for forældreadfærden. Læg mærke til, om noget virker bekymrende – hvis fx mor lugter af alkohol.

Gør din pligt og vær omsorgsfuld

Det kan opleves svært at ’blande’ sig i, hvad der foregår på den anden side af hækken eller i din brors hus. I Danmark har vi tradition for, at vi passer os selv. Men vi har også tradition for at passe på de svage i samfundet. Så hjælp, hvis du oplever et behov. Selv om barnet er i daglig kontakt med fagfolk som fx pædagoger og skolelærere, som også er opmærksomme på barnets trivsel, oplever du måske noget andet end de andre. En underretning fra dig er udtryk for omsorg.

Underret kommunen

Er der grund til bekymring, har du pligt til at underrette kommunen. Kommunen vil så vurdere din underretning. Hvis der ikke er grund til bekymring, sker der ikke yderligere.

Involvér forældrene i din bekymring

Hvis du kender forældrene godt, kan du tage en snak med dem om din bekymring, hvis det giver mening.

Vær fortsat opmærksom

Observér fortsat barnet, selvom kommunen allerede er underrettet. Hvis situationen ikke forbedres, så underret igen. Kommunen er afhængig af, at du som voksen fortæller, hvad du observerer. Reagerer kommunen ikke, eller vurderer du, at den igangsatte foranstaltning ikke er tilstrækkelig, så har du mulighed for at underrette Ankestyrelsen, som så vurderer, om kommunen gør det nødvendige.

Vold? Kontakt politiet straks

Ved tegn på vold og andre strafbare forhold kontakt politiet, og hold forældrene udenfor. Bliver forældrene orienteret, kan det sløre efterforskningen og bringe børnene i fare for overgreb.