Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

En underretning er udtryk for omsorg

En underretning kan være den lille ting, der gør den store forskel. En underretning er helt konkret en besked til kommunen givet videre i brevform, via mail, via et telefonopkald eller ved personligt fremmøde. Beskeden har til formål at informere kommunen om, at et barn, som du har kendskab til, har behov for hjælp.

EN UNDERRETNING KAN FØRE TIL MANGE FORMER FOR HJÆLP

En underretning kan resultere i konkrete foranstaltninger, som forbedrer børnelivet i hjemmet. Det kan for eksempel være i form af rådgivende familiesamtaler, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi. Langt de fleste underretninger ender med en løsning i hjemmet.

En underretning er udtryk for bekymring
En underretning er en besked til kommunen om, at der er grund til bekymring.

Kommunen vurderer din underretning inden for 24 timer

Kommunen skal senest 24 timer efter modtagelse af en underretning vurdere, om der er grundlag for at handle akut. Hvis der er et øjeblikkeligt behov, vil hjælpen blive iværksat med det samme. Hvis ikke vil kommunen ved almindelig sagsbehandling undersøge, om der er brug for hjælp til barnet og familien.