Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Hvornår skal jeg underrette?

faq
Når du bliver bekymret for, at et barn eller barnets familie har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du skal også underrette kommunen, selvom du er i tvivl.