Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

10 spørgsmål og svar om underretning til privatpersoner

Hvad er en underretning?

En underretning er en besked til kommunen om, at der måske er grund til bekymring for et barn eller en ung. Underretningen kan leveres pr. brev, mail, telefon eller via personligt møde.

Hvornår skal jeg underrette?

Når du bliver bekymret for, at et barn eller barnets familie har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du skal også underrette kommunen, selvom du er i tvivl.

Skal jeg informere forældrene, før jeg underretter?

Nej, som fagperson har du skærpet underretningspligt, men det kan være en god idé at have en kultur for at tale om bekymring, tvivl og underretninger på din arbejdsplads.

Skal jeg være sikker på, at et barn har brug for hjælp, før jeg underretter?

Du behøver ikke at have kendskab til noget helt konkret. Du skal ikke kunne bevise, hvorfor du mener, der er et barn eller en ung, der mistrives. Det er nok, at din intuition fortæller dig, at der er grund til bekymring.

Hvad sker der, når jeg underetter kommunen?

Kommunen skal senest 24 timer efter modtagelsen vurdere, om der er grundlag for at handle akut. Hvis der er et øjeblikkeligt behov, vil hjælpen blive iværksat med det samme. Hvis ikke vil kommunen ved almindelig sagsbehandling undersøge, om der er behov for hjælp til barnet og familien.

Får jeg noget at vide, når jeg har underrettet?

Som fagperson med børnekontakt bliver du nu af kommunen automatisk informeret om, hvorvidt der bliver iværksat en undersøgelse eller en anden foranstaltning. Du kan som fagperson fortsat have kontakt til barn såvel som forældre.

Hvordan underretter jeg?

Der er ingen formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud. Men jo mere konkret du er, jo bedre bliver udgangspunktet for at sikre barnets fremtidige situation.

Hvorfor er en underretning en hjælp til barnet og barnets familie?

Rettidig underretning hjælper hvert tusindevis af børn og unge til en bedre hverdag i hjemmet. En underretning kan resultere i konkrete foranstaltninger, som forbedrer børnelivet i hjemmet. Det kan for eksempel være en rådgivende familiesamtale, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi.

Risikerer jeg, at barnet bliver tvangsfjernet?

En underretning kan resultere i konkrete foranstaltninger, som forbedrer børnelivet i hjemmet. Det kan for eksempel være en rådgivende familiesamtale, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi. Faktisk er det langt de færreste underretninger, der ender med en foranstaltning uden for hjemmet.

Hvad gør jeg, hvis kommunen ikke reagerer?

Kontakt Ankestyrelsen via ast.dk eller på 33 41 12 00, hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.