Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Det er jo børnenes liv, det handler om

Alice, bekymret lærer

Alice har altid arbejdet med afsæt i børns umiddelbare lyst og evne til at lære nyt. Det samme faglige afsæt tager hun, når hun dagligt orienterer sig om børns trivsel. Har de lært en ny adfærd? Har de tillært sig en ny uhensigtsmæssig rutine?

BØRN SPEJLER VIRKELIGHEDEN

”Børn reagerer med det samme, hvis der er sket noget godt, eller hvis der er sket noget galt. Børn lyver sjældent, når de ”afslører” uhensigtsmæssige ting, der foregår i hjemmet, og derfor ser vi også tegn på mistrivsel, som vi kan handle på. Det er mit job at reagere på de små signaler, tage børnenes reaktioner alvorligt og passe på dem. Tegn, der kan gøre mig særligt bekymret, er ændring i adfærd over en periode – enten hos barnet og/eller forældrene. Det kan være, at et barn fortæller noget, der er bekymrende. Eller hvis de ikke kommer, og vi ikke hører noget”.

GODT AT BLIVE ORIENTERET UNDERVEJS

Når Alice bekymrer sig, deler hun tvivl og bekymringer i det faglige miljø. Hun oplever, at det gavner processen og minimerer tvivlen. ”Men tvivlen er der jo stadig et eller andet sted”, siger hun. Alice kan være bange for, om hun skubber til en lavine. ”Jeg ved jo godt, at en underretning kan føre til hjælp, som familierne i sidste ende vil blive glade for, men alligevel er jeg glad for, at der er kommet nye lovregler, så jeg bliver orienteret om, hvad der er sket som følge af min underretning. Det er godt at vide, hvad der sker med barnet, så vi kan arbejde med det i skolen”.