Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Lad tvivlen komme barnet til gode

Det kan opleves svært at ’blande’ sig i, hvad der foregår på den anden side af hækken eller i din brors hus. I Danmark har vi tradition for, at vi passer os selv. Men vi har også tradition for at passe på de svage i samfundet. Så hjælp, hvis du oplever et behov. Selv om barnet er i daglig kontakt med fagfolk som fx pædagoger og skolelærere, som også er opmærksomme på barnets trivsel, oplever du måske noget helt andet, end de andre gør. En underretning fra dig er udtryk for omsorg.

HJÆLP I HJEMMET

Mange tror fejlagtigt, at en underretning ender med en tvangsfjernelse – dette sker kun i sjældne tilfælde. Almindeligvis resulterer en underretning i konkrete foranstaltninger, som forbedrer barnets eller den unges liv i hjemmet. Det kan for eksempel være i form af rådgivende familiesamtaler, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi. En rettidig underretning kan være med til at sikre, at problemerne løses, mens de stadig er små.

Bekymret for et barn mangler omsorg
Et fåtal af underretninger ender med en tvangsfjernelse.

Lad tvivlen komme barnet til gode

Når du bliver bekymret og oplever, at et barn eller barnets familie har brug for hjælp, skal du underrette kommunen.