Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Det er en del af mit job at dele bekymringer

Det kan opleves som et vanskeligt dilemma at stå i, når man som fagperson overvejer at underrette. For gør en underretning godt? Er status quo måske bedre end livet efter en underretning? Kan det måske oven i købet forværre barnets liv, hvis en fagperson underretter kommunen?

LAD TVIVLEN KOMME BARNET TIL GODE

Sådanne tanker tumler også rundt i Charlottes hoved, når hun i sit arbejde støder på underretningssager. Hun husker de mange refleksioner – men også glæden over at være med til at hjælpe et barn og ved at have en god dialog med kollegaer og forældre gennem hele processen.

”Når jeg er i tvivl, for det er man jo, så gavner det processen for mig, at vi i min institution har en kultur for det at tale om vores bekymring i forbindelse med et barn på min arbejdsplads. Det er aldrig mig alene, der træffer beslutningen, vi er et team, der sparer med hinanden og vender sagen utallige gange. Min chef er også altid med inde over. Som sådan kan jeg godt underrette selv, men jeg oplever, det er til gavn for barnet og for kvaliteten af underretningen, at vi er flere fagpersoner, der behandler bekymringen.

FORÆLDRE VIL GERNE INVITERES MED IND I DIALOGEN

På samme måde foretrækker Charlotte at dele sin bekymring med forældre. Også selvom den første samtale kan være svær.

”De gange jeg har underrettet kommunen, har jeg talt med forældrene først. Min oplevelse er, at forældrene reagerer positivt på min bekymring. Mor og far vil jo gerne vide, hvis der er noget galt. I min samtale fokuserer jeg på, at en underretning er et hjælpeværktøj – det er jo faktisk de færreste underretninger, der ender med et tvangsfjernelse, selv om det er det, mange forældre frygter”.

Charlotte anerkender, at det kan være svært at tage samtalen, og hun ved af erfaring, at det kan være omfattende at sætte en familie i en situation, hvor de måske føler sig stemplet. ”Men de fleste familier oplever efterfølgende, at en underretning er en hjælp. Og mange familier vil gerne hjælpes”, siger hun.

ORIENTERING GAVNER DEN VIDERE DIALOG

Charlotte har endnu ikke oplevet, hvad den nye lovændring kommer til at betyde i praksis, men hun hilser den varmt velkommen. ”Det er rigtig rart, at der nu er kommet en ændring, så vi kan blive orienteret om, hvorvidt der sker noget på baggrund af vores underretning. Man har jo været involveret langt hen af vejen og forsøger selv at hjælpe, så det har været mærkeligt ikke at vide noget tidligere”.