Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Lad tvivlen komme barnet til gode

For fagfolk,der arbejder med børnFor fagfolk,
der arbejder med børn

Som fagperson med børnekontakt har du pligt til underrette kommunen, hvis du oplever, at et barn viser tegn på mistrivsel. Også når du er i tvivl. Læs mere her.

For private med kontakt til børnFor private med kontakt til børn

Kender du et barn, du er bekymret for, så ret henvendelse til kommunen. En underretning er udtryk for omsorg. Læs mere her.

En underretning er omsorg for et barn

En rettidig underretning kan være med til at sikre, at problemerne løses, mens de stadig er små.